atirti

atirti
2 atìrti intr. atplaukti irklais stumiantis: Trečias atìro juodu laivužiu JD819. Ma[n] besemiant vandenėlį, ir atyra juods laivelis JV1089. | refl.: Atsiìro jis nuo krašto su valtim, su luotu, su laivu, su paramu J. \ irti; atirti; įirti; nuirti; perirti; priirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atirti — 1 atìrti intr. atsiardyti (apie siūlus, drabužį): Rankovę prisiūkiat, šitai atìro KlvrŽ. Siuvai siuvai, o tavo kešenius vėl atìro Lp. Siūlė atyra N. Ar diržiukas neprisiūtas, ar atìręs? Rmš. Pažasčiai atìrę OG320. | refl.: Atsiìro lopai nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirti — 3 atìrti, àtiria, atyrė intr. atplaukti, irklais stumiantis; nuplaukti: Oi, ir atyrė jaunas bernelis juodamęje laively J.Jabl. | Prašė jį, idant atirtų maž nuog žemės DP287. | refl. K: Atsiir bernelis su marguoju luoteliu JD870. | Per tą laiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirti — ati̇̀rti vksm. Ati̇̀rk váltį arčiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apirti — 1 apìrti intr. 1. apgriūti: Apìrus triobelė Rm. Pečius apìro Ėr. Žiūrėk, špūlė apìro (siūlai užgriuvo) Kt. Apirusi šeiva N. 2. truputį leistis iš siūlių, rykšti: Jau sermėga jo apìrusi J. irti; apirti; atirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbrigzti — 1 atbrìgzti intr. 1. atspurti, atirti: Rankovės greit atbrỹzga (atbriñzga) Ds. Atbrìzgo padelkos tavo, t. y. atskaro J. Atsiūlėk nosinukus, kad neatbrìgztų Alk. | prk.: Kūmų liežuviai neatbrìzgę (labai plepios) Ut. 2. atšipti, atitrupėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aterdėti — iter. 1 atirti: Sijono padelkos aterdėjusios Up. erdėti; aterdėti; išerdėti; nuerdėti; praerdėti; suerdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidriksti — atidrìksti intr. atplyšti, atirti: Pažemys [sijono] tuoj atdrỹksta Rdm. driksti; apdriksti; atidriksti; įdriksti; išdriksti; nudriksti; padriksti; perdriksti; pradriksti; s …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirkluoti — tr. atirti irklais: Du negrai atirklavo laivuką rš. irkluoti; atirkluoti; iširkluoti; nuirkluoti; suirkluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpriusti — atpriùsti intr. atirti: Atpriùso bato užkulnelė Lnk. priusti; apipriusti; atpriusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvaryti — 1 atvaryti K, Š, Rtr, DŽ, KŽ 1. tr. Q13,15, R, MŽ, D.Pošk, N, M, LL194, L, RtŽ, Ker, LTR(Pls) varant, genant priversti ateiti ar atbėgti (ppr. artyn): Atvaryk man anus jaučius J. Arklį atvarìs ir paliks Dgp. Ateina an sa[vo] vietos, stojasi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”